دزدگیرسیم کارتی تسو

دزدگیرسیم کارتی تسو :

 دزدگیر سیم کارتی تسو

ارسال SMS فارسی با متن قابل تغییر

20 حافظه برای ارسال پیامک و شماره گیری

امکان روشن و خاموش کردن دزدگیر با SMS

امکان کنترل دستگاه با گوشی های دارای سیستم عامل اندروید 

SMS اخطار قطع برق دستگاه 

پاسخ عملکردهای دستگاه با SMS فارسی

امکان کنترل لوازم برقی با SMS

امکان شنیدن صدای محیط از هر مکانی

شماره گیری تن و پالس

ضبط پیام حداکثر 20 ثانیه 

حساب کاربری