منوی تجهیزات بیسیم پارادوکس

تجهیزات بیسیم پارادوکس :

 سنسورشکست شیشه پارادوکس G550

سنسور شکست شیشه بی سیم

g550 paradox

 دتکتور دود بیسیم  پارادوکس WS588P

دتکتور دود بیسیم 

WS588P

دتکتور مونواکسیدکربن بیسیم پارادوکس WC588P

دتکتور مونواکسید کربن بیسیم 

WC588P

دتکتور حرارت بیسیم پارادوکس WH588P

دتکتور حرارت بیسیم

WH588P

ماژول تقویت کننده بیسیم پارادوکس PRT1

ماژول تقویت کننده بیسیم 

PRT1 PARADOX

PGM بیسیم با ارتباط دو طرفه

PGM بیسیم با ارتباط 2 طرفه 

2WPGM PARADOX

 سنسور تشخیص جابه جایی  پارادوکس GS250

سنسورتشخیص جابه جایی 

GS250 PARADOX

 رابط اتصال مستقیم 307USB

رابط اتصال مستقیم

307USB

مگنت بیسیم بردبلند 2 زون پارادوکس DCT10

مگنت  بی سیم بردبلند 2 زون

DCT10 PARADOX 

 مگنت بیسیم 2 زون DCTXP2  پارادوکس

مگنت بیسیم (2 زون)

DCTXP2

آژیرقلاشر بیسیم داخلی پارادوکس SR130

آژیرفلاشر بیسیم داخلی

SR130 PARADOX

آژیرفلاشر فضای باز پارادوکس SR150

آژیرفلاشرفضای باز SR150

SR150 PARADOX

حساب کاربری