منوی تجهیزات جانبی یونی پاس

تجهیزات جانبی یونی پاس : 

 

 کاور محافظ شستی یونی پاس  منبع تغذیه اضطراری FS5200P یونی پاس  اینترفیس محافظ صاعقه DNPمتعارف و آدرس پذیریونی پاس  اینترفیس FD4201 یونی پاس
 دتکتورکانالی YKB متعارف و آدرس پذیریونی پاس  تکرارکننده اطفاءحریق یونی پاس  شاسی های اطفاء حریق یونی پاس  اینترفیس مبدل RS232 به LAN یونی پاس
 کابل مقاوم در برابر حریق یونی پاس      

حساب کاربری