منوی پنل ها و کیپدهای پارادوکس

کیپد و پنل دزدگیر پارادوکس PARADOX :

کنترل پنل 32 زون بیسیم پارادوکس TM5050

پنل 32 زون بیسیم 

MG5050

 کنترل پنل 32 زون بیسیم MG5000 پارادوکس

پنل 32 زون بیسیم 

MG5000

 کیپد TM50 پارادوکس

کیپد TM50

PARADOX

 کیپد K37 پارادوکس

کیپد K37

PARADOX

 کیپد K32RF پارادوکس

کیپد K32RF

PARADOX

 کیپد K32LCD پارادوکس

کیپد K32LCD

PARADOX

 کیپد K32 پارادوکس

کیپد +K32

PARADOX

کیپد K636 پارادوکس

کیپد K636

PARADOX

 کیپد K10V پارادوکس

کیپد K10V

PARADOX

 ماژول افزایش 8 زون پارادوکس

ماژول ZX8

ماژول افزایش 8 زون

 ماژول بیسیم کننده پارادوکس مدل RTX3

ماژول RTX3

ماژول بیسیم کننده

 ماژول افزایش pgm مدل pgm4

ماژول PGM4

ماژول افزایش PGM

حساب کاربری