آژیرها وفلاشرها

 آژیرهای اعلام سرقت :

 آژیر 220 ولت شیپوری

آژیر بیرونی

 آژیرپیزودتکتوری

آژیر پیزو 12 ولت 

آژیر پیزو کوچک

آژیر پیزو معمولی 12 ولت 

 آژیرفلاشر 12 و 24 ولت اعلام سرقت

آژیرفلاشر 12 ولت 

بلندگوی خارجی اعلام سرقت

بلندگوی دزدگیر 12 ولت

 آژیرتک صدا آژیرسیرن

آژیر تک صدا 

 آژیرشش صدا

آژیر شش صدا

 آژیربی سیم بک آپ

آژیر بی سیم بک آپ

12 ولت

 آژیربادی کوچک قرمز MS190

آژیربادی قرمز MS190

12 و24 و 220 ولت

 آژیر بادی بزرگ طوسی MS290

آژیربادی طوسی MS290

12 و24 و 220 ولت 

 آژیر بیرونی ms390

آژیر قرمز MS390

12 و24 و 220 ولت

 فلاشر کلاکستون

فلاشر کلاکستون دزدگیر

12 و 24 و 220 ولت 

 چراغ گردان دزدگیرLTE1101

چراغ گردان LTE-1101

12 و24 و220

چراغ دکلی چدنی 220 ولت

چراغ دکلی چدنی

220 ولت 

 چراغ دکلی پلاستیکی 220 ولت

چراغ دکلی پلاستیکی 220 

 چراغ دکلی 2 قلو چدنی 220 ولت

 چراغ دکلی 2 قلو 220ولت

 چراغ گردان مگنتی - فندکی -

چراغ گردان مگنتی

 

 

     

آژیرها

حساب کاربری