سنسورها

سنسورهای اعلام سرقت :

 

رادار پارادوکس پرو 476

رادار پارادوکس پرو 476

 رادار پایرونیکس KX15ED

رادار پایرونیکس KX15ED

رادار پایرونیکس KX15DD

رادار پایرونیکس KX15DD

رادار دزدگیر تیتان

رادار وزنی تیتان 

رادار اپتکس EX-35W

رادار بیسیم اپتکس

چشمی دزدگیر آواکس AWAX

رادار بیرونی آواکس

رادار کلاسیک fox2

رادار بی سیم فکس 2

 رادارکلاسیک آلفا

رادار باسیم کلاسیک آلفا

رادار باسیم فایروال H6

رادار باسیم فایروال H6

 رادار بیسیم فایروال H7

رادار بیسیم فایروال H7

رادار پارادوکس DG75

رادار وزنی DG75 فضای داخلی

رادار پارادوکس DG85

رادار وزنی DG85 فضای بیرونی

 رادار فوتال

رادار باسیم فوتال

رادار GL10

رادار GL10

 رادار NV5

رادار NV5

 چشم اعلام سرقت - دزدگیر 502

رادار 502

 چشم سقفی پرلا 360

چشم سقفی پرلا 360

 چشم سقفی 360 پارادوکس

چشم سقفی پارادوکس 360

چشم سقفی گوچی 360

چشم سقفی کوچی 360

         

سیستم اعلام سرقت سنسورها

حساب کاربری