سیستم های اعلام حریق تله تک

سیستم های اعلام حریق تله تک :

 محصولات اعلام حریق برند تله تک دارای استاندارد EN54 اروپا جهت تضمین کیفیت ساخت از لابراتوا LPCB و EVPU هستند .

سیستم های اعلام حریق TELETEK به دو صورت آدرس پذیر (Addressable) و متعارف (Conventional) می باشد .

 

 

پنل اعلام حریق متعارف تله تک MAG2P پنل اعلام حریق متعارف تله تک MAG4P  پنل اعلام حریق متعارف MAG8PLUS  پنل آدرس پذیرتله تک با نمایشگر SIMPO
آژیرفلاشرمتعارف تله تک SF200  smallAzhirFlasherSF105 harigheamn.com  آژیرفلاشرمتعارف تله تک SF300  سردرب متعارف تله تک FRL-1
 دتکتورترکیبی متعارف تله تک M40  دتکتوردود متعارف تله تک S30  دتکتورحرارتی متعارف تله تک f10b  دتکتورحرارتی متعارف تله تک f10
 کارت افزایش زون آژیرمتعارف تله تک MS4  کارت افزایش زون متعارف تله تک ME4  ماژول MR8 متعارف تله تک  شاسی متعارف تله تک MCP50
 آژیرآدرس پذیرتله تک WSOU  آژیرفلاشرآدرس پذیر تله تک WSST  دتکتورترکیبی با پایه آدرس پذیر تله تک M40  پنل تله تک آدرس پذیربا نمایشگرلمسی IRIS

 

حساب کاربری