سیستم اعلام حریق پرلا

 

سیستم اعلام حریق پرلا :

 دتکتور دودی پرلا 4 سیمه OSD-1230  دتکتور دودی فتوالکتریک 4 سیمه OSD-1260  دتکتور دودی فتوالکتریک 2 سیمه OSD-2450  دتکتور دودی فتوالکتریک 2 سیمه OSD-2475
 دتکتور دودی و حرارتی 2 سیمه PCD-2496 دتکتور حرارتی 2 سیم PLH-24V  pls 24v  دتکتور حرارتی مستقل PRH-9 V
 دتکتور مستقل دودی فتوالکتریک PRS9V  دتکتور مستقل دودی فتوالکتریک PRT9V  دتکتور مستقل دودی و حرارتی PSH-9V  آژیر الکترونیکی پرلا XR-600
 آژیرفلاشر الکترونیکی پرلا XR-800  آژیر فلاشر زنون XR-820  آژیر الکترونیکی مجهز به فلاشر پرلا XR-1100  شستی اعلام حریق شیشه XR-250
شستی اعلام حریق برگشت پذیر XR-900  پنل PFP-2-18    

حساب کاربری