سیستم های اعلام حریق زیتکس

سیستم های اعلام حریق زیتکس :

 کنترل پنل زیتکس مدل ZX-1800-N  کنترل پنل زیتکس مدل ZX-1800 دتکتور دودی فتو التریک Zl-s 815   دتکتور دودی فتو التریک  Zl-s 817
 دتکتور دودی فتو التریک Zl-s 820  دتکتور حرارتی Zl-H 715  دتکتور حرارتی Zl-H 717  دتکتور حرارتی Zl-H720
 دتکتور گاززیتکس Zl-G915  دتکتور ترکیبی حرارتی و دودی فتو الکتریک Zl-HSD1020  دتکتور ترکیبی گاز و حرارت Zl-HGD918  شستی زیتکس Zl-cp95
 شستی زیتکس Zl-CP85  آژیرزیتکس Zl-S100  آژیر زیتکس Zl-SS85   آژیرزیتکس  Zl-SS81

حساب کاربری