سیستم های اعلام حریق GST

سیستم های اعلام حریق GST :

 دتکتور ترکیبی GST C9103  دتکتور دودی GST 9102  دتکتورحرارتی GST C9103  دتکتورشعله ای GST C9104
 بیم دتکتور GST C9105R  دتکتور گاز GST C-9602LW  شستی اعلام حریق GST DC-9204  آژیراعلام حریق GST C9404
 آژیرفلاشر GST C9403  ریموت اندیکاتور GST C9314  مرکز کنترل GST  
       

حساب کاربری