لیست قیمت

لیست قیمت Zeta || انگلیسی

ردیفنام محصولقیمت(تومان)
1  مرکز کنترل 8 زون  
 تماس
2 دتکتور دود   تماس
3 دتکتور حرارت   تماس
4  دتکتور مولتی زتا   تماس
5 آژیرداخلی    تماس 
6 آژیر بیرونی   تماس 
7 آژیرفلاشر  تماس
8 فلاشر  تماس
9 ریموت   تماس

Read more

لیست قیمت UniPOS || انگلیسی

ردیفنام محصولقیمت(تومان)
1 کنترل پنل اعلام حریق 4 زون یونی پاس || unipos تماس
2 کنترل پنل اعلام حریق 8 زون  یونی پاس || unipos تماس
3 کنترل پنل اعلام حریق 12 زون  یونی پاس || unipos تماس
4 کنترل پنل اعلام حریق 16 زون   یونی پاس || unipos تماس
5 کارت شبکه و توسعه 8 رله جهت پنل سری RS485-4000   یونی پاس || unipos تماس
6 کنترل پنل اعلام حریق 8 زون- دارای صفحه نمایشگر LCD - بدنه فلزی  یونی پاس || unipos تماس
7 کنترل پنل اعلام حریق 16 زون - دارای صفحه نمایشگر LCD- بدنه فلزی  یونی پاس || unipos تماس
8 کنترل پنل اعلام حریق 24 زون- دارای صفحه نمایشگر LCD-بدنه فلزی  یونی پاس || unipos
تماس
9  کنترل پنل اعلام حریق 32 زون- دارای صفحه نمایشگر LCD-بدنه فلزی  یونی پاس || unipos تماس
10 کارت شبکه و اتصال به کامپیوتر جهت پنل سری RS232/485-5000  یونی پاس || unipos تماس
11 تکرارکننده اعلام حریق - دارای صفحه نمایشگر LCD  یونی پاس || unipos تماس
12 کنترل پنل اطفاء حریق 1+3-دارای صفحه نمایشگر LCD-بدنه فلزی  یونی پاس || unipos تماس
13 دتکتور حرارتی ثابت با پایه  یونی پاس || unipos تماس
14 دتکتورحرارتی ثابت/متغیر با پایه  یونی پاس || unipos تماس
15 دتکتور دودی اپتیکال با پایه  یونی پاس || unipos تماس
16 دتکتور شعله IR با پایه   یونی پاس || unipos تماس
17 دتکتور دود و حرارت ترکیبی با پایه  یونی پاس || unipos تماس
18 شستی قرمز با المنت نشکن و چراغ LED  یونی پاس || unipos تماس
19 شستی زرد-فعال ساز سیستم اطفاء MANUAL RELEASE  یونی پاس || unipos تماس
20 شستی آبی - قطع کننده سیستم اطفاء Emergency Stop  یونی پاس || unipos تماس
21 کاور طلقی محافظ شستی اعلام حریق  یونی پاس || unipos تماس
22 آژیر داخل ساختمان چند صدا  یونی پاس || unipos تماس
23 آژیر داخل ساختمان  تماس
24 آژیر فلاشر خارج ساختمان  تماس
25 چراغ ریموت LED  یونی پاس || unipos تماس

لیست قیمت آریاک ایرانی (تاریخ به روزرسانی 1399.07.16 )

ردیفنام محصولقیمت(تومان)
1 مرکز کنترل تک زون ACT  1.730.000
2 مرکز کنترل 2 زون  ACT  1.780.000
3  مرکز کنترل 4 زون  ACT 1.930.000
4 مرکز کنترل 6 زون  ACT  2.080.000
5  مرکز کنترل 8 زون  ACT 2.230.000
6 مرکز کنترل 10 زون  ACT  2.380.000
7 مرکز کنترل 12 زون  ACT  2.530.000
8 مرکز کنترل 14 زون  ACT   2.680.000
9 مرکز کنترل 16 زون AFC  2.900.000
10 مرکز کنترل 20 زون  AFC  3.050.000
11 مرکز کنترل 24 زون AFC  3.200.000
12  مرکز کنترل 28 زون AFC 3.350.000
13 دتکتور دود یونیزه 24 ولت با پایه ASD-24  117.000
14 دتکتور حرارت ثابت 24 ولت با پایه AFH-24  115.000 
15  شستی معمولی قرمز ACP-NO 56.000
16 شستی چراغ دار پالسی قرمزACP-P   تماس
17 شستی بسته قرمزACP NC-NC  تماس 
18 آژیر پیزو 24 ولت قرمز APS-24  90.500
19 آژیرفلاشر با LED 24 ولت قرمزAVL-24 108.000
20  فلاشر LED کم مصرف 12یا 24 ولت (قرمزو نارنجی و سبز)ALL 67.500
21  تکرارکننده  تماس

لیست قیمت زیتکس - تاریخ به روزرسانی 1399.07.16 )

ردیفنام محصولقیمت(تومان)
1 دتکتوردودی فتو الکتریک ZI-S815   139.500
2 دتکتور حرارتی ZI-H715  137.500
 3

دتکتور حرارتی RORZI-H715ROR 

 
4

دتکتور دودی فتو الکتریک ZI-S817

 
5 دتکتور حرارتی ZI-H717   
6

دتکتور حرارتی RORZI-H717ROR 

 
7 دتکتور دودی فتو الکتریک ZI-S820   
8 دتکتور حرارتی ثابت و افزایشی ZI-H720   
9

دتکتور ترکیبی دود و حرارتZI-HSD1020

189.500 
10 دتکتور گاز ZI-G915 ZI-HGD918 سفارشی 
11

دتکتور ترکیبی گاز و حرارت 

 
12

شستی اعلام حریق دارای کلید ریستZI-CP85 

0
13

شستی اعلام حریق دارای کلید تستZI-CP86 

89.500
14

شستی اعلام حریق دارای کلید تستZI-CP95 

109.500
15 آژیر ZI-S100  0
16 آژیرفلاشر ZI-SS81 109.500
17 آژیرفلاشر ZI-SS85 
18

آژیرفلاشر با 30 تون صدا و 3 سطحیZI-SS 88

400.000
 19  ریموت اندیکاتورZI-R 80 49.500
20 

کنترل پنل اعلام حریق 2 زونZI-1800-2 

2.260.000 
21

کنترل پنل اعلام حریق 4 زونZI-1800-4

2.390.000

22

کنترل پنل اعلام حریق 6 زونZI-1800-6

2.520.000
23

کنترل پنل اعلام حریق 8 زونZI-1800-8

2.650.000
24

کنترل پنل اعلام حریق 10 زونZI-1800-10

2.780.000
25

کنترل پنل اعلام حریق 12 زونZI-1800-12

2.910.000
26

کنترل پنل اعلام حریق 14 زونZI-1800-14

3.040.000
27

کنترل پنل اعلام حریق 16 زونZI-1800-16

3.170.000
28

کنترل پنل اعلام حریق 18زونZI-1800-18

3.300.000

لیست قیمت سنس (تاریخ به روزرسانی 1399.07.16 )

ردیفنام محصول مدل قیمت(تومان)
1 مرکز کنترل 2 زون سنس || sens PC5 2.050.000
2 مرکز کنترل 4 زون سنس || sens PC5 2.200.000
3  مرکز کنترل 6 زون سنس || sens PC5 2.350.000
4 مرکز کنترل 8 زون  سنس || sens PC5 2.500.000
5 مرکز کنترل 10 زون  سنس || sens PC5 2.650.000
6  مرکز کنترل 12 زون سنس || sens PC5 2.800.000 
7  مرکز کنترل 14 زون سنس || sens mc5 2.950.000
8  مرکز کنترل 16 زون سنس || sens mc5 3.100.000
9  مرکز کنترل 18 زون سنس || sens mc5 3.250.000
10  مرکز کنترل 22 زون سنس || sens mc5 3.550.000
11  مرکز کنترل 24 زون سنس || sens mc5 3.700.000
12 دتکتور دودی سنس || sens SD-101 139.500 
13 دتکتور حرارتی سنس || sens HD-100 137.500
14 دتکتور مولتی سنس || sens MD-100 169.500
15 آژیر24 ولت  سنس || sens RSF-90 105.000
16 آژیر فلاشر 24 ولت  سنس || sens RSF-91 110.000
17 شستی اعلان حریق قابل ریست سنس || sens RC-100 95.000
18 ریموت  سنس || sens RX-88 22.000

لیست قیمت Horing

ردیفنام محصولقیمت(تومان)
1 دتکتور دودی هورینگ || horing AH-0311  
2 دتکتوردودی فتوالکتریک با پایه 3 سیم CE AH-8011  
3 دتکتور دودی فتوالکتریک با پایه 3 سیم CE  
4 دتکتور حرارتی ترکیبی با پایه 3 سیم LPCB AH-0316  
5 دتکتور حرارتی نسبی با پایه 3 سیم CE AHR-871  
6 دتکتور حرارتی ثابت با پایه 3 سیم CE AH-9920  
7 دتکتور دود-حرارت با پایه 3 سیم LPCB AH-0315   
8 دتکتور دود-حرارت با پایه 3 سیم CE AH-0715   
9 دتکتور شعله ای با پایه 3 سیم CE AH-0014   
10  پایه دتکتور 2 سیم CE AHMB-L  
11  پایه دتکتور 3 سیم CE AHMB-L3  
12  پایه 4 سیم (رله ای)CE AHMB-L4  
13 پایه 3 سیم CE AHMB-061-3   
14 پایه 3 سیم LPCB AHMB-031-3   
15  دتکتور گازی 12 و 24 UL سقفی AH-0822  
16  زنگ اعلام حریق 6 اینچ LPCB AH-0218  
17  آژیراعلام حریق الکترونیکی LPCB AH-03127-S  
18 آژیرفلاشرLPCB AH-03127-BS   
19 فلاشر AH-03127-B   
20 شستی LPCB AH-0217   
21  شستی با کاور LPCB AH-0217  
22 شستی 4 گوش برگشت پذیر LPCB AH-0817   
23 شستی 4 گوش برگشت پذیر با کاور AH-0817  
24 پنل تک زون AH-00212  
25 پنل 4 زون بدون کارت رله AH-03312-4  
26 پنل 4 زون با کارت رله 4 تایی AH-03312-4L  
27 پنل 8 زون بدون کارت رله AH-03312-8  
28 پنل 12 زون بدون کارت رله AH-03312-12  
29 پنل 16 زون بدون کارت رله AH-03312-16   
 30 پنل 24 زون بدون کارت رله AH-03312-24   
31 پنل 32 زون بدون کارت رله    
32 کارت زون 8 تایی بدون کارت رله AH-03312  
 33 کارت رله 8 تایی aH-03312   
34 کلید اطفاء حریق AH-03232  

لیست قیمت UNIQUE || تایوانی

ردیفنام محصولقیمت(تومان)
1 دتکتور دودی اپتیکال یونیک || unique   
2 دتکتور حرارتی یونیک || unique  
3 دتکتور دودی حرارتی یونیک || unique  
4 شستی نشکن UE3WA یونیک || unique  
5  شستی نشکن UE2W یونیک || unique  
6 شستی UE3W  یونیک || unique  
7 آژیر استروب لایت  یونیک || unique  
8 آژیر اعلام حریق بیرونی  یونیک || unique  
9 زنگ اعلام حریق  یونیک || unique  
10 شاسی اعلام حریق نشکن  یونیک || unique  
11 ریموت LED یونیک || unique  
12 دتکتور گازی اعلام حریق یونیک || unique  
13 دتکتور گازی 220V یونیک || unique  
14 دتکتور شعله ای یونیک || unique  
15 اسپری تست دود  یونیک || unique  
16 باطری 12 ولت  یونیک || unique  
17 شماره گیر تلفن 8 حافظه  یونیک || unique  
18 پنل 2 زون یونیک || unique  
19 پنل 4 زون یونیک || unique  
20 پنل 6 زون یونیک || unique  
21 پنل 8 زون یونیک || unique  
22 پنل 10 زون یونیک || unique  
23 پنل 12 زون یونیک || unique  
24 پنل 14 زون یونیک || unique  
25 پنل 16 زون یونیک || unique  
26 پنل 18 زون یونیک || unique  

لیست قیمت GST || انگلیسی

ردیفنام محصولقیمت(تومان)
1 دتکتور دودی GST تماس
2 دتکتور حرارتی  GST تماس
3 مولتی  GST تماس
4 شستی  GST تماس
5 آژیر  GST تماس
6 آژیر فلاشر GST تماس
7  چراغ سردرب  GST تماس
8 پنل تک زون  GST تماس
9 پنل 2 زون  GST تماس 
10 پنل 4 زون  GST تماس
11 پنل 8 زون  GST تماس
12 پنل 16 زون  GST تماس
13 بیم دتکتور 50 تا 100 متر  GST تماس
14 باطری 12 ولت  GST 42.000

لیست قیمت Teletek || بلغارستانی

ردیفنام محصولقیمت(تومان)
1 پنل متعارف 2 زون Teletek تماس
2 پنل متعارف 4 زون Teletek  تماس
3 پنل متعارف 8 زون Teletek تماس
4 پنل متعارف 12 زون-قابل افزایش تا 16 زون  Teletek تماس 
5 پنل متعارف 16 زون  Teletek تماس 
6 پنل تکرار کننده متعارف  Teletek  تماس 
7 کارت افزایش 4 مدار زون  Teletek تماس 
8 کارت افزایش 4 مدار آژیر Teletek تماس 
9 دتکتور دودی اپتیکال Teletek تماس 
10 دتکتور حرارتی 60 درجه سانتیگراد Teletek تماس
11 دتکتور حرارتی 75 درجه سانتیگراد Teletek تماس
12 دتکتور حرارتی نرخ افزایشی با پایه Teletek تماس
13 دتکتور ترکیبی دود و حرارت Teletek تماس
14 شستی اعلان حریق نشکن با قابلیت ریست شدن Teletek تماس
15 آژیر داخل ساختمان sf100 rsnd تماس
16 آژیر فلاشر داخل ساختمان Teletek تماس
17 آژیرفلاشر خارج ساختمان Teletek تماس
18 آژیرفلاشر سفید داخل ساختمان SF100 WSST تماس
19 آژیرفلاشرخارج ساختمان SF300 تماس
20 ریموت LED Teletek تماس
21 ماژول ثبت وقایع  Teletek تماس
22 ماژول توسعه 8 رله Teletek تماس
23 پایه دتکتور استاندارد 24 ولت  Teletek تماس
24 پایه دتکتور رله دار 12 ولت جهت سیستم اعلام سرقت Teletek تماس
25 جعبه تقسیم مخصوص دتکتور Teletek تماس

لیست قیمت تسلا (تاریخ به روز رسانی :1399.07.16)

ردیفنام محصولقیمت(تومان)
1 دتکتور دود تسلا   139.500
2 دتکتور حرارت تسلا   137.500
 3 دتکتور حرارتی افزایشی   0
4 دتکتور گاز تسلا   0
5 دتکتور گاز و حرارت تسلا   0
6 آژیر فلاشر تسلا   110.000 
7 آژیر تسلا   105.000
8 شستی تسلا   90.000
9 چراغ ریموت   22.000
10 تلفن کننده   0
11 پنل 2 زون تسلا   2.000.000
12 پنل 4 زون تسلا   2.150.000
13 پنل 6 زون تسلا   2.300.000
14 پنل 8 زون تسلا    2.450.000
15 پنل 10 زون تسلا   2.600.000
16 پنل 12 زون تسلا   2.750.000
17 پنل 14 زون تسلا   2.900.000
18 پنل 16 زون تسلا   3.050.000
 19 پنل 18 زون تسلا   3.200.000

لیست قیمت اعلام حریق و سرقت

 

توجه

همکاران گرامی برای نمایش لیست قیمت بروز و کامل ثبت نام کنید و یا وارد حساب کاربری خود شوید