لیست قیمت

لیست قیمت آریاک ایرانی (تاریخ به روزرسانی 1403.02.04 )

ردیفنام محصولقیمت(تومان)
1 مرکز کنترل 2 زون  ACT  4.850.000
2  مرکز کنترل 4 زون  ACT 5.050.000
3 مرکز کنترل 6 زون  ACT  5.250.000
4  مرکز کنترل 8 زون  ACT 5.500.000
5 مرکز کنترل 10 زون  ACT  5.700.000
6 مرکز کنترل 12 زون  ACT  5.900.000
7 مرکز کنترل 14 زون  ACT  6.100.000
8 مرکز کنترل 16 زون AFC  7.000.000
9 مرکز کنترل 20 زون  AFC  7.250.000
10 مرکز کنترل 24 زون AFC  7.500.000
11  مرکز کنترل 28 زون AFC 7.750.000
12 دتکتور دود  24 ولت با پایه ASD-24  299.500
13 دتکتور حرارت ثابت 24 ولت با پایه AFH-24  295.500
14  شستی معمولی قرمز ACP-NO 0
15 شستی چراغ دار پالسی قرمزACP-P  263.500
16 شستی بسته قرمزACP NC-NC  0
17 آژیر پیزو 24 ولت قرمز APS-24  284.000
18 آژیرفلاشر با LED 24 ولت قرمزAVL-24 302.000
19 فلاشر LED کم مصرف 12یا 24 ولت (قرمزو نارنجی و سبز)ALL 185.000

لیست قیمت زیتکس ( تاریخ به روزرسانی 1403.02.02 )

ردیفنام محصولقیمت(تومان)
1 دتکتوردودی فتو الکتریک ZI-S815   329.000
2 دتکتور حرارتی ZI-H715  325.000
3

دتکتور ترکیبی دود و حرارتZI-HSD1020

 

429.000

 

4 دتکتور گاز ZI-G915 ZI-HGD918 1.200.000
5

شستی اعلام حریق دارای کلید تستZI-CP95 

299.000
6 آژیرفلاشر ZI-SS81 329.000
7

کنترل پنل اعلام حریق 10 زونZI-1800-10

6.050.000
8

کنترل پنل اعلام حریق 12 زونZI-1800-12

7.100.000
9

کنترل پنل اعلام حریق 14 زونZI-1800-14

7.450.000
9

کنترل پنل اعلام حریق 16 زونZI-1800-16

7.800.000
10

کنترل پنل اعلام حریق 18زونZI-1800-18

8.150.000

لیست قیمت تسلا (تاریخ به روز رسانی :1403.02.02 )

ردیفنام محصولقیمت(تومان)
1 دتکتور دود تسلا   329.000
2 دتکتور حرارت تسلا   325.000
3 آژیر فلاشر تسلا   329.000
4 آژیر تسلا    319.000
5 شستی تسلا   285.000
6 چراغ ریموت  
7 پنل 2 زون تسلا   5.750.000
8 پنل 4 زون تسلا   5.800.000
9 پنل 6 زون تسلا   5.850.000
10 پنل 8 زون تسلا   5.900.000
11 پنل 10 زون تسلا   6.050.000
12 پنل 12 زون تسلا   7.100.000
13 پنل 14 زون تسلا   7.450.000
14 پنل 16 زون تسلا   7.800.000
15 پنل 18 زون تسلا   8.150.000

لیست قیمت سنس (تاریخ به روزرسانی 1403.02.02)

ردیفنام محصول مدل قیمت(تومان)
1 مرکز کنترل 2 زون سنس || sens

 

 

5.900.000

2 مرکز کنترل 4 زون سنس || sens

 

 

5.950.000

3  مرکز کنترل 6 زون سنس || sens

 

 

6.000.000

4 مرکز کنترل 8 زون  سنس || sens  

 

6.050.000

5 مرکز کنترل 10 زون  سنس || sens

 

 

6.100.000

6  مرکز کنترل 12 زون سنس || sens

 

 

7.350.000

7  مرکز کنترل 14 زون سنس || sens   7.850.000
8  مرکز کنترل 16 زون سنس || sens   8.450.000
9  مرکز کنترل 18 زون سنس || sens   9.050.000
10  مرکز کنترل 20زون سنس || sens   9.650.000
11  مرکز کنترل 22زون سنس || sens   10.150.000
12  مرکز کنترل 24 زون سنس || sens   10.650.000
13 دتکتور دودی سنس || sens   329.000
14 دتکتور حرارتی سنس || sens   325.000
15 دتکتور مولتی سنس || sens   479.000
16 آژیر24 ولت  سنس || sens   319.000
17 آژیر فلاشر 24 ولت  سنس || sens   329.000
 18 شستی اعلان حریق قابل ریست سنس || sens   299.000

لیست قیمت Zeta || انگلیسی

ردیفنام محصولقیمت(تومان)
1  مرکز کنترل 8 زون  
 تماس
2 دتکتور دود   تماس
3 دتکتور حرارت   تماس
4  دتکتور مولتی زتا   تماس
5 آژیرداخلی    تماس 
6 آژیر بیرونی   تماس 
7 آژیرفلاشر  تماس
8 فلاشر  تماس
9 ریموت   تماس

Read more

لیست قیمت UniPOS || انگلیسی

ردیفنام محصولقیمت(تومان)
1 کنترل پنل اعلام حریق 4 زون یونی پاس || unipos تماس
2 کنترل پنل اعلام حریق 8 زون  یونی پاس || unipos تماس
3 کنترل پنل اعلام حریق 12 زون  یونی پاس || unipos تماس
4 کنترل پنل اعلام حریق 16 زون   یونی پاس || unipos تماس
5 کارت شبکه و توسعه 8 رله جهت پنل سری RS485-4000   یونی پاس || unipos تماس
6 کنترل پنل اعلام حریق 8 زون- دارای صفحه نمایشگر LCD - بدنه فلزی  یونی پاس || unipos تماس
7 کنترل پنل اعلام حریق 16 زون - دارای صفحه نمایشگر LCD- بدنه فلزی  یونی پاس || unipos تماس
8 کنترل پنل اعلام حریق 24 زون- دارای صفحه نمایشگر LCD-بدنه فلزی  یونی پاس || unipos
تماس
9  کنترل پنل اعلام حریق 32 زون- دارای صفحه نمایشگر LCD-بدنه فلزی  یونی پاس || unipos تماس
10 کارت شبکه و اتصال به کامپیوتر جهت پنل سری RS232/485-5000  یونی پاس || unipos تماس
11 تکرارکننده اعلام حریق - دارای صفحه نمایشگر LCD  یونی پاس || unipos تماس
12 کنترل پنل اطفاء حریق 1+3-دارای صفحه نمایشگر LCD-بدنه فلزی  یونی پاس || unipos تماس
13 دتکتور حرارتی ثابت با پایه  یونی پاس || unipos تماس
14 دتکتورحرارتی ثابت/متغیر با پایه  یونی پاس || unipos تماس
15 دتکتور دودی اپتیکال با پایه  یونی پاس || unipos تماس
16 دتکتور شعله IR با پایه   یونی پاس || unipos تماس
17 دتکتور دود و حرارت ترکیبی با پایه  یونی پاس || unipos تماس
18 شستی قرمز با المنت نشکن و چراغ LED  یونی پاس || unipos تماس
19 شستی زرد-فعال ساز سیستم اطفاء MANUAL RELEASE  یونی پاس || unipos تماس
20 شستی آبی - قطع کننده سیستم اطفاء Emergency Stop  یونی پاس || unipos تماس
21 کاور طلقی محافظ شستی اعلام حریق  یونی پاس || unipos تماس
22 آژیر داخل ساختمان چند صدا  یونی پاس || unipos تماس
23 آژیر داخل ساختمان  تماس
24 آژیر فلاشر خارج ساختمان  تماس
25 چراغ ریموت LED  یونی پاس || unipos تماس

لیست قیمت GST || انگلیسی

ردیفنام محصولقیمت(تومان)
1 دتکتور دودی GST تماس
2 دتکتور حرارتی  GST تماس
3 مولتی  GST تماس
4 شستی  GST تماس
5 آژیر  GST تماس
6 آژیر فلاشر GST تماس
7  چراغ سردرب  GST تماس
8 پنل تک زون  GST تماس
9 پنل 2 زون  GST تماس 
10 پنل 4 زون  GST تماس
11 پنل 8 زون  GST تماس
12 پنل 16 زون  GST تماس
13 بیم دتکتور 50 تا 100 متر  GST تماس
14 باطری 12 ولت  GST 42.000

لیست قیمت Teletek || بلغارستانی

ردیفنام محصولقیمت(تومان)
1 پنل متعارف 2 زون Teletek تماس
2 پنل متعارف 4 زون Teletek  تماس
3 پنل متعارف 8 زون Teletek تماس
4 پنل متعارف 12 زون-قابل افزایش تا 16 زون  Teletek تماس 
5 پنل متعارف 16 زون  Teletek تماس 
6 پنل تکرار کننده متعارف  Teletek  تماس 
7 کارت افزایش 4 مدار زون  Teletek تماس 
8 کارت افزایش 4 مدار آژیر Teletek تماس 
9 دتکتور دودی اپتیکال Teletek تماس 
10 دتکتور حرارتی 60 درجه سانتیگراد Teletek تماس
11 دتکتور حرارتی 75 درجه سانتیگراد Teletek تماس
12 دتکتور حرارتی نرخ افزایشی با پایه Teletek تماس
13 دتکتور ترکیبی دود و حرارت Teletek تماس
14 شستی اعلان حریق نشکن با قابلیت ریست شدن Teletek تماس
15 آژیر داخل ساختمان sf100 rsnd تماس
16 آژیر فلاشر داخل ساختمان Teletek تماس
17 آژیرفلاشر خارج ساختمان Teletek تماس
18 آژیرفلاشر سفید داخل ساختمان SF100 WSST تماس
19 آژیرفلاشرخارج ساختمان SF300 تماس
20 ریموت LED Teletek تماس
21 ماژول ثبت وقایع  Teletek تماس
22 ماژول توسعه 8 رله Teletek تماس
23 پایه دتکتور استاندارد 24 ولت  Teletek تماس
24 پایه دتکتور رله دار 12 ولت جهت سیستم اعلام سرقت Teletek تماس
25 جعبه تقسیم مخصوص دتکتور Teletek تماس

لیست قیمت اعلام حریق و سرقت

 

توجه

همکاران گرامی برای نمایش لیست قیمت بروز و کامل ثبت نام کنید و یا وارد حساب کاربری خود شوید