باتری ها

باتری ها

باتری ها :

باتری های دزدگیر و اعلام حریق :

باتری 12 ولت 4.5 آمپر CGB  باتری 4.5 سی جی بی 
باتری 12 ولت 7.5 آمپر CGB باتری 7 سی جی بی
باتری 12 ولت 4.5 آمپر CGB باتری 9 سی جی بی
باتری 12 ولت 4.5 آمپر TAKE OFF باتری 4.5 تیک آف
باتری 12 ولت 7 آمپر TAKE OFF باتری 7 تیک آف
باتری 12 ولت 7.2 آمپر LT باتری 7 lt
 باتری 4.5 آمپر 12 ولت هیتاکو  باتری 4.5 هیتاکو
 باتری 7.2 آمپر 12 ولت هیتاکو  باتری 7 آمپر هیتاکو
 باتری 12 ولت 4.5 آمپر سایکل  باتری 4.5 سایکل
 باتری 12 ولت 7 آمپر سایکل  باتری 7 سایکل
 باتری 12 ولت 4.5 آمپر زدیکس  باتری 4.5 زدیکس 
 باتری 12 ولت 7 آمپر زدیکس  باتری 7 زدیکس
 باتری 12 ولت 4.5 آمپر sunstonepower  باتری پاوراستن 4.5
 باتری 12 ولت 7 آمپر sunstonepower  باتری 7 پاوراستن
 باتری 12 ولت 4.5 آمپر ماراتن  باتری 4.5 ماراتن 
 باتری 12 ولت 4.5 آمپر لانگ  باتری 4.5 لانگ
 باتری 12 ولت 7 آمپر لئوچ  باتری 7 لئوچ
 S . B .OPTIMA .12 V 4.5 AH harigheamn  باتری 4.5 اپتیما