پنل های اعلام سرقت

پنل های اعلام سرقت

پنل های اعلام سرقت :

 پنل کلاسیک برد بالا

 دزدگیر کلاسیک بردبالا 

 پنل کلاسیک برد بالا  دزدگیر کلاسیک اسمارت
 دزدگیر اماکن فایروال F6  دزدگیراماکن فایروال F6
 دزدگیر اماکن فایروال F7  دزدگیراماکن فایروال F7
 دزدگیر اماکن فایروال f9  دزدگیراماکن فایروال f9
 دزدگیر اماکن  تسو با تلفن کننده  دزدگیر با تلفن کننده تسو
 دزدگیر اماکن سیم کارتی تسو  دزدگیر سیم کارتی تسو
 دزدگیر معمولی سایلکس  دزدگیرمعمولی سایلکس
 دزدگیر سایلکس با تلفن کننده  دزدگیر سایلکس با تلفن کننده 
 دزدگیر سایلکس با تلفن کننده  دزدگیر سایلکس سیم کارتی
 دزدگیر اماکن GMK 630  دزدگیر GMK 650
 دزدگیر اماکن GMK 710  دزدگیر GMK 710
 دزدگیر اماکن GMK 890  دزدگیر GMK 890
 دزدگیر اماکن GMK 910  دزدگیر GMK 910
 دزدگیر اماکن فایواستار معمولی 202  
 
 دزدگیرمعمولی فایواستار

سیستم اعلام سرقت پنل ها