آژیرفلاشراعلام حریق متعارف سینکلن 100-1000

آژیرفلاشراعلام حریق متعارف سینکلن 100-1000 دارای تاییدیه آتش نشانی و دارای استاندارد LPCB مناسب برای محیط داخل ومناسب سیستم اعلام حریق متعارف syncoln