دتکتور دودی اعلام حریق زیتکس ZIS815

329,000 تومان

دتکتور دودی اعلام حریق زیتکس ZIS815 تکنولوژی تولید مدارات SMD سیم بندی 2 سیم

دتکتور دودی زیتکس ZIS815
دتکتور دودی اعلام حریق زیتکس ZIS815