دتکتور مولتی دود و حرارت دزدگیر 12 ولت
دتکتور مولتی دود و حرارت دزدگیری 12 ولت