سیستم های اعلام حریق تله تک

سیستم های اعلام حریق تله تک

سیستم های اعلام حریق تله تک :

 محصولات اعلام حریق برند تله تک دارای استاندارد EN54 اروپا جهت تضمین کیفیت ساخت از لابراتوا LPCB و EVPU هستند .

سیستم های اعلام حریق TELETEK به دو صورت آدرس پذیر (Addressable) و متعارف (Conventional) می باشد .

 اعلام حریق تله تک شامل دستگاه تله تک،دتکتور دودی تله تک،دتکتورحرارتی تله تک،دتکتور مولتی تله تک،شستی تله تک،ریموت سردرب تله تک،آژیرتله تک،آژیرفلاشرتله تک و... می باشد.

سیستم اعلام حریق تله تک :

پنل اعلام حریق متعارف تله تک MAG2P 

دستگاه اعلام حریق متعارف تله تک 

MAG2P 

پنل اعلام حریق متعارف تله تک MAG4P

 دستگاه اعلام حریق متعارف تله تک 

MAG4P

پنل اعلام حریق متعارف MAG8PLUS

 دستگاه اعلام حریق متعارف تله تک

MAG8PLUS

پنل آدرس پذیرتله تک با نمایشگر SIMPO

 پنل آدرس پذیر تله تک 

SIMPO

آژیرفلاشرمتعارف تله تک SF200

 آژیرفلاشرمتعارف تله تک

SF200

smallAzhirFlasherSF105 harigheamn.com

 آزیرفلاشرمتعارف تله تک

SF105

آژیرفلاشرمتعارف تله تک SF300

 آژیرفلاشرمتعارف تله تک

SF300

سردرب متعارف تله تک FRL-1  ریموت سردرب متعارف تله تک
دتکتورترکیبی متعارف تله تک M40

 دتکتور ترکیبی متعارف تله تک

M40

دتکتوردود متعارف تله تک S30

 دتکتور دود متعارف تله تک 

S30

دتکتورحرارتی متعارف تله تک f10b

 دتکتور حرارت متعارف تله تک 

F10B

دتکتورحرارتی متعارف تله تک f10

 دتکتور حرارتی متعارف تله تک 

F10

کارت افزایش زون آژیرمتعارف تله تک MS4

 کارت افزایش زون آژیر متعارف تله تک

MS4

کارت افزایش زون متعارف تله تک ME4

 کارت افزایش زون متعارف تله تک 

ME4

ماژول MR8 متعارف تله تک

 ماژول متعارف تله تک 

MR8

شاسی متعارف تله تک MCP50

 شستی متعارف تله تک

MCP50

آژیرآدرس پذیرتله تک WSOU

 آژیر آدرس پذیر تله تک 

WSOU

آژیرفلاشرآدرس پذیر تله تک WSST

 آژیرفلاشرآدرس پذیر تله تک

WSST

دتکتورترکیبی با پایه آدرس پذیر تله تک M40

دتکتور ترکیبی با پایه آدرس پذیر تله تک 

M40

پنل تله تک آدرس پذیربا نمایشگرلمسی IRIS

 پنل آدرس پذیر تله تک با نمایشگر لمسی

IRIS