سیستم اعلام حریق پرلا

سیستم اعلام حریق پرلا

 

سیستم اعلام حریق پرلا :

سیستم اعلام حریق پرلا  :

دتکتور دودی پرلا 4 سیمه OSD-1230   دتکتور دود پرلا  
دتکتور دودی فتوالکتریک 4 سیمه OSD-1260

 دتکتور دود 4 سیمه پرلا

osd1260

دتکتور دودی فتوالکتریک 2 سیمه OSD-2450

 دتکتور دود 2 سیمه پرلا 

osd2450

دتکتور دودی فتوالکتریک 2 سیمه OSD-2475

 دتکتور دودی پرلا

osd2475

دتکتور دودی و حرارتی 2 سیمه PCD-2496

 دتکتور دود و حرارت 2 سیمه

pcd2496

دتکتور حرارتی 2 سیم PLH-24V

 دتکتور حرارتی 2 سیم 

plh24v

pls 24v

 دتکتور حرارتی 2 سیم 

plh24v

دتکتور حرارتی مستقل PRH-9 V

 دتکتور حرارتی مستقل 

prh9v

 دتکتور حرارتی مستقل PRH-9 V

 دتکتور حرارتی مستقل 

prh9v

 دتکتور مستقل دودی فتوالکتریک PRT9V

 دتکتور دودی مستقل 

prt9v

 دتکتور مستقل دودی و حرارتی PSH-9V

 دتکتور مولتی مستقل

دود و حرارت 

psd-9v

آژیر الکترونیکی پرلا XR-600

 آژیر پرلا 

xr-600

آژیرفلاشر الکترونیکی پرلا XR-800  

 آژیرفلاشر پرلا

 XR-800

آژیر فلاشر زنون XR-820

 آژیرفلاشر پرلا

XR-820

شستی اعلام حریق شیشه XR-250

 شستی پرلا

XR-250

شستی اعلام حریق برگشت پذیر XR-900

 شستی اعلام حریق پرلا

XR-250

پنل PFP-2-18

 دستگاه اعلام حریق 

2 زون الی 18 زون