چشمی وزنی جنیوس g225 داخلی

4,280,000 تومان

چشم وزنی جنیوس g225 داخلی چشم فضای باز با تکنولوژی ضد استتارو مایکروویو و تشخیص حیوانات 25 کیلوگرم به همراه پایه فابریک

چشم وزنی جنیوس 25 کیلوگرم
چشمی وزنی جنیوس g225 داخلی